Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

V Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

21 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance odbył się V
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny im. Zamoyskich „Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego”.
W turnieju, organizowanym corocznie przez SP w Różance z okazji wymienionego wyżej święta poświęconego ochronie języka jako dziedzictwa kulturowego, wzięły udział szkoły podstawowe z terenu gminy Włodawa. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test sprawdzający znajomość zasad ortograficznych, pisali dyktando pełne różnorodnych pułapek, zmagali się drużynowo w „pełzającym dyktandzie”, będącym wariacją na temat dyktanda bieganego, i w serii pytań dotyczących zasad pisowni. Młodzi znawcy polskiej ortografii poradzili sobie znakomicie, czego oczywiście można się było spodziewać po mistrzach z poszczególnych klas, ale z grona najlepszych jury musiało wybrać triumfatorów konkursu.
Kiedy testy i dyktanda konkursowe były oceniane, uczniowie uczestniczący w imprezie udali się do Domu Historii i Tradycji Ludowej w Różance. Podziwiając zbiory „Organistówki”, mieli okazję wysłuchać arcyciekawej opowieści o rodzie Zamoyskich w wykonaniu pana Tomasza Stańczuka, niegdyś ucznia szkoły w Różance, a obecnie doktoranta (doktora in spe) Katedry Historii XIX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Po powrocie z tego spotkania z dziejami ziemi włodawskiej uczniowie poznali werdykt jury.
Komisja sędziowska, której przewodniczącą była pani Anna Czajka, kierowniczka referatu oświaty, kultury, sportu i turystyki Urzędu Gminy we Włodawie, ustaliła, iż zwycięzcą turnieju została reprezentacja gospodarzy, czyli Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance.
Jury przyznało ponadto nagrody za najlepszy test ortograficzny następującym uczniom:
– w kategorii klas III-V: Hanna Baj, uczennica kl. V SP w Różance;
– w kategorii klas VI-VIII: Weronika Masiukiewicz, uczennica kl. VII SP w Orchówku.
Nagrody za najlepsze dyktando otrzymali:
– w kategorii klas III-V: Szymon Karbowiak, uczeń kl. III SP w Różance;
– w kategorii klas VI-VIII: Aleksandra Gorczyńska, uczennica kl. VIII SP w Orchówku.
Poziom uczestników turnieju był często bardzo wyrównany i o ostatecznym zwycięstwie nierzadko decydowały pojedyncze punkty czy błędy. W sumie najlepsi okazali się uczniowie z Różanki, dlatego główna nagroda, czyli puchar dla zwycięskiej szkoły, po raz drugi w historii konkursu, pozostał w rękach organizatorów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance, pani Agnieszka Bilicz-
Lejko, oraz nauczyciel języka polskiego, pan Krzysztof Oksytiuk, wyrażają uznanie wszystkim młodym uczestnikom turnieju, a szczególne podziękowania za ofiarną pomoc i wsparcie w organizacji Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego składają na ręce pana Tomasza Stańczuka, nauczycieli i pracowników szkół uczestniczących w imprezie oraz Urzędu Gminy we Włodawie.

Czytelnictwo

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance ma zaszczyt
zaprezentować prace uczniów klasy 3 pt. „Klasa III poleca” w ramach promocji czytelnictwa.
Z inicjatywy wychowawczyni p. Krystyny Budzyńskiej uczniowie w czasie ferii
zimowych mieli przeczytać wg nich ciekawą książkę i zachęcić do jej przeczytania koleżanki
i kolegów. Prace wykonane zostały w formie krótkiego tekstu wzbogaconego ilustracją.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie oraz chęć wsparcia
czytelnictwa.

Wspólne kolędowanie

Nim zapłonie pierwsza gwiazdka na wigilijnym niebie, społeczność Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej spotyka się co roku na wspólnym przeżywaniu świąt Bożego
Narodzenia. Po klasowych wigiliach głównym elementem tegorocznych uroczystości było
wspólne kolędowanie (22 grudnia 2022 r.). Przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, rodzice i
zaproszeni goście zbiorowo śpiewali karaoke, a w roli popularnych przebojów muzycznych
wystąpiły tradycyjne kolędy i mniej konwencjonalne pastorałki. Muzyce towarzyszyły teksty literackie związane z bożonarodzeniowymi zwyczajami prezentowane przez przedstawicieli wszystkich klas. Spotkanie zakończyły życzenia od samorządu uczniowskiego i od pani dyrektor.

Warsztaty tkactwa

Tkactwo to jedno z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Uczniowie klas 4-6 mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach organizowanych przez Muzeum- Zespół Synagogalny we Włodawie. Uczniowie zostali wprowadzeni w tajniki tworzenia tkaniny, zapoznali się z materiałami tkackimi, jak również poznali podstawową technikę tkania i samodzielnie mogli spróbować tej sztuki rzemiosła.

Wieczernica Patriotyczna

11 listopada 2022 roku Wieczernicą Patriotyczną podsumowaliśmy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców „Nasza Szkoła” w Różance. Fundusze na realizację zadania stowarzyszenie pozyskało w ramach otwartego konkursu Wójta Gminy Włodawa na wsparcie zadań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. W ramach projektu odbyły się między innymi warsztaty kotylionów patriotycznych, konkurs plastyczny z nagrodami „Polskie Symbole Narodowe”. Zakupiono godła Polski do klas lekcyjnych oraz flagi państwowe do szkoły. Finałem projektu była Wieczornica Patriotyczna zorganizowana dla całej społeczności szkolnej, mieszkańców Różanki oraz zaproszonych gości.  Program tego przedsięwzięcia zakładał koncert pieśni patriotycznej w wieczornej scenerii wykonanej przez uczniów naszej szkoły w kościele parafialnym pw św. Augustyna w Różance. Przemarsz pod lokalny pomnik z pochodniami oraz spotkanie w świetlicy wiejskiej, podczas którego odbył się konkurs wiedzy o Polsce oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Różance. Dziękujemy Wszystkimi, którzy wspierali nas w realizacji tego patriotycznego przedsięwzięcia.

Konkurs na najbardziej kreatywną dynię

Rodzinny konkurs na najbardziej kreatywną dynię został rozstrzygnięty! Ilość zgłoszonych prac była imponująca 😍. Przyniesiono 40 dyń wykonanych w ciekawy i zabawny sposób. Czas ekspozycji prac był niestety krótki ze względu na niewielką trwałość tego warzywa. Jury w składzie: p. Emilia Wawryszuk, p. Beata Wiczuk oraz p. Krystyna Budzyńska miało naprawdę trudne zadanie, ponieważ wszystkie dynie zachwycały pomysłowością i sposobem wykonaniem. Postanowiono przyznać 8 nagród i 6 wyróżnień. Dnia 08.11 2022 r., Pani Dyrektor wręczyła dyplomy oraz nagrody zwycięzcom. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy!!!

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to święto, które sięga daleko do historii. Upamiętnia ono rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej powstałej w 1773 z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Potocznie dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela, a jego bohaterami są wszystkie osoby związane z polską oświatą. Wierni tradycji – 13 października br. – obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu w poczet uczniów uroczyście przyjęci zostali pierwszoklasiści. Dyrektor szkoły powitała wszystkich zgromadzonych i złożyła im serdeczne życzenia. Wyróżniający się pedagodzy i pracownicy administracyjni otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły. Nie obyło się bez wzruszeń, uśmiechów i wyrazów wdzięczności. Następne święto….za rok.