Archiwum miesiąca: styczeń 2023

Wspólne kolędowanie

Nim zapłonie pierwsza gwiazdka na wigilijnym niebie, społeczność Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej spotyka się co roku na wspólnym przeżywaniu świąt Bożego
Narodzenia. Po klasowych wigiliach głównym elementem tegorocznych uroczystości było
wspólne kolędowanie (22 grudnia 2022 r.). Przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, rodzice i
zaproszeni goście zbiorowo śpiewali karaoke, a w roli popularnych przebojów muzycznych
wystąpiły tradycyjne kolędy i mniej konwencjonalne pastorałki. Muzyce towarzyszyły teksty literackie związane z bożonarodzeniowymi zwyczajami prezentowane przez przedstawicieli wszystkich klas. Spotkanie zakończyły życzenia od samorządu uczniowskiego i od pani dyrektor.