ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Witamy w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance.

Wszystko zaczęło się w marcu 2007 roku kiedy to z inicjatywy Fundacji Rozwoju Wsi im. J. A. Komeńskiego, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i Centrum Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach utworzono Klub Przedszkolaka w Różance – jeden z trzech działających w naszej gminie.
Klub Przedszkolaka przeznaczony był dla dzieci od 3 do 5 lat. Początkowo działał zupełnie nieodpłatnie przez 15 godzin tygodniowo. Dwukrotnie zmieniał siedzibę. Początkowo działał w Szkole Podstawowej w Różance, potem przeniesiony został do budynku przy RSP (dawny GOK). Jednak w 2009 roku powrócił do szkoły i jeszcze, jako Klub Przedszkolaka, działał przez 4 miesiące. Od września 2009 roku funkcjonuje jako Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Różance. W dniu 1 października 2016r. Punkt Przedszkolny został zamieniony w Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance.