Archiwum miesiąca: luty 2023

V Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

21 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance odbył się V
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny im. Zamoyskich „Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego”.
W turnieju, organizowanym corocznie przez SP w Różance z okazji wymienionego wyżej święta poświęconego ochronie języka jako dziedzictwa kulturowego, wzięły udział szkoły podstawowe z terenu gminy Włodawa. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test sprawdzający znajomość zasad ortograficznych, pisali dyktando pełne różnorodnych pułapek, zmagali się drużynowo w „pełzającym dyktandzie”, będącym wariacją na temat dyktanda bieganego, i w serii pytań dotyczących zasad pisowni. Młodzi znawcy polskiej ortografii poradzili sobie znakomicie, czego oczywiście można się było spodziewać po mistrzach z poszczególnych klas, ale z grona najlepszych jury musiało wybrać triumfatorów konkursu.
Kiedy testy i dyktanda konkursowe były oceniane, uczniowie uczestniczący w imprezie udali się do Domu Historii i Tradycji Ludowej w Różance. Podziwiając zbiory „Organistówki”, mieli okazję wysłuchać arcyciekawej opowieści o rodzie Zamoyskich w wykonaniu pana Tomasza Stańczuka, niegdyś ucznia szkoły w Różance, a obecnie doktoranta (doktora in spe) Katedry Historii XIX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Po powrocie z tego spotkania z dziejami ziemi włodawskiej uczniowie poznali werdykt jury.
Komisja sędziowska, której przewodniczącą była pani Anna Czajka, kierowniczka referatu oświaty, kultury, sportu i turystyki Urzędu Gminy we Włodawie, ustaliła, iż zwycięzcą turnieju została reprezentacja gospodarzy, czyli Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance.
Jury przyznało ponadto nagrody za najlepszy test ortograficzny następującym uczniom:
– w kategorii klas III-V: Hanna Baj, uczennica kl. V SP w Różance;
– w kategorii klas VI-VIII: Weronika Masiukiewicz, uczennica kl. VII SP w Orchówku.
Nagrody za najlepsze dyktando otrzymali:
– w kategorii klas III-V: Szymon Karbowiak, uczeń kl. III SP w Różance;
– w kategorii klas VI-VIII: Aleksandra Gorczyńska, uczennica kl. VIII SP w Orchówku.
Poziom uczestników turnieju był często bardzo wyrównany i o ostatecznym zwycięstwie nierzadko decydowały pojedyncze punkty czy błędy. W sumie najlepsi okazali się uczniowie z Różanki, dlatego główna nagroda, czyli puchar dla zwycięskiej szkoły, po raz drugi w historii konkursu, pozostał w rękach organizatorów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance, pani Agnieszka Bilicz-
Lejko, oraz nauczyciel języka polskiego, pan Krzysztof Oksytiuk, wyrażają uznanie wszystkim młodym uczestnikom turnieju, a szczególne podziękowania za ofiarną pomoc i wsparcie w organizacji Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego składają na ręce pana Tomasza Stańczuka, nauczycieli i pracowników szkół uczestniczących w imprezie oraz Urzędu Gminy we Włodawie.

Czytelnictwo

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance ma zaszczyt
zaprezentować prace uczniów klasy 3 pt. „Klasa III poleca” w ramach promocji czytelnictwa.
Z inicjatywy wychowawczyni p. Krystyny Budzyńskiej uczniowie w czasie ferii
zimowych mieli przeczytać wg nich ciekawą książkę i zachęcić do jej przeczytania koleżanki
i kolegów. Prace wykonane zostały w formie krótkiego tekstu wzbogaconego ilustracją.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie oraz chęć wsparcia
czytelnictwa.