ORGANA SZKOŁY

Grono Pedagogiczne

                     Szkoły Podstawowej  w Różance                                         

Dyrektor szkoły – mgr Agnieszka Bilicz – Lejko
Grono Pedagogiczne
 • mgr Bielecka Anna – matematyka
 • mgr Budzyńska Krystyna – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Butryn  Mikołaj – muzyka
 • mgr Jakimowicz Barbara – urlop
 • mgr  Kozak  Joanna – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Kunc Jolanta – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Lejko Barbara – wychowanie przedszkolne , historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr inż. Lis Krystyna – przyroda, biblioteka, zajęcia świetlicowe
 • mgr Łobko Andrzej – wychowanie fizyczne, SKS
 • Mączka Krystyna – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr  Miącz  Beata – biologia, geografia , zajęcia świetlicowe
 • mgr  Oksytiuk  Krzysztof – język polski
 • mgr Oszust Edyta – język angielski
 • mgr  Sawicka Izabela – język rosyjski
 • mgr inż. Weremczuk Robert – informatyka, technika, zajęcia świetlicowe
 • mgr Wiczuk Beata – religia, plastyka
 • mgr  Zań Beata – pedagog szkolny
 • mgr  Zarczuk  Agnieszka -fizyka
 • mgr Żmudzka – Borowiec Adriana – wychowanie przedszkolne, historia