Archiwum miesiąca: wrzesień 2023

Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata – Polska 2023 odbyło się w naszej szkole w piątek, 15 września. Tego dnia wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, uzbrojeni w worki i rękawiczki, wyruszyli w różne strony naszej uroczej miejscowości, żeby choć trochę oczyścić Różankę ze śmieci
pozostawionych przez niefrasobliwych flejtuchów. Zbiory okazały się nadzwyczaj okazałe –
tak pokaźne, że nawet najsilniejsi mieli problem z dostarczeniem wypchanych worków do
szkolnych kontenerów. Mamy nadzieję, że akcja ta uświadomi wszystkim, nie tylko dzieciom i młodzieży, konieczność dbania o czystość naszego wspólnego środowiska.

Narodowe czytanie

W pięknej miejscowości Różanka, przy neogotyckim kościele św. Augustyna, obok
malowniczej „Organistówki”, czyli Domu Historii i Tradycji Ludowej, miało miejsce
wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa 9
września br. odbyła się różaniecka cząstka Narodowego Czytania. W wydarzeniu czynnie
uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Włodawa oraz biblioteki, ksiądz proboszcz,
delegacje szkół podstawowych z Orchówka, Żukowa i Różanki, a także członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich, które przygotowały dla uczestników smaczny poczęstunek.
Szkołę Podstawową w Różance godnie reprezentowały utalentowane szóstoklasistki (Hana
Baj i Amelia Małasiewicz) oraz zdolni siódmoklasiści (Jakub Bzowski i Błażej Okoński),
którzy pod opieką swoich wychowawców (Anna Bielecka i Krzysztof Oksytiuk), a
jednocześnie wraz z nimi i innymi uczestnikami wydarzenia, czytali fragmenty powieści
„Nad Niemnem”.
Dla wszystkich, tak czytających, jak i słuchających, spotkanie ze znakomitą prozą Elizy
Orzeszkowej, przy dźwiękach nastrojowej muzyki oraz wśród sugestywnych dekoracji, było
niezapomnianym doświadczeniem kulturalnym, ale i edukacyjnym, sprzyjającym refleksji, a także integracji społeczności lokalnej.
Narodowe Czytanie w Różańce to piękny przykład, jak kultura i historia mogą jednoczyć
społeczność. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje i już teraz zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej wspaniałej inicjatywie.