Archiwum miesiąca: listopad 2020

Pasowanie na ucznia

„Pasowania nadszedł czas
będzie uczniem każdy z nas.
Z tej okazji przyrzekamy,
że się bardzo postaramy,
dobry przykład innym dawać,
być pomocnym w domu , w szkole
i wypełniać ucznia rolę.

Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu każdej szkoły. W dniu 14 października uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz rodziców. Po krótkiej części artystycznej, odbyła się część oficjalna, w której uczniowie złożyli ślubowanie. Następnie Pani Dyrektor pasowała ich na uczniów naszej szkoły. Uroczystość poprowadziła p. Krystyna Budzyńska. Zgodnie z tradycją na pamiątkę uroczystości wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także słodką niespodziankę.

Warsztaty rękodzielnicze

9 października 2020 r. klasy 1 i 3 wzięły udział w warsztatach rękodzielniczych prowadzonych przez Panią Joannę Grzesiak z Domu Tradycji Ludowej w Starej Wsi.

Po raz pierwszy w szkole warsztaty prowadzone były w formie on-line z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Była to okazja do zastosowania nowych sposobów pracy, zarówno dla prowadzącej jak i dla uczestników.

„Kwiaty jesieni” były robione z najwyższej jakości tkanin- kaszmiru oraz wełny. Wszystkie materiały (oprócz kleju) były naturalne. Praca twórcza przebiegała bardzo sprawnie i efektownie. Dzieci były bardzo zadowolone z zajęć.

Sprzątanie świata

17 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.
Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy IV-VI zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły oraz
głównymi ulicami Różanki . Mimo niezbyt sprzyjającej pogody ( silny wiatr), akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Najwięcej śmieci zebrali uczniowie klas IV-VIII. Były to głównie: papier, plastik (różnego rodzaju i wielkości torebki, butelki), szkło (głównie butelki) i puszki aluminiowe. Worki ze
śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

XXII Powiatowy Konkurs Plastyczny Boże Narodzenie Tradycje i Współczesność

Celem konkursu jest kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej, – rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Świętami Bożego Narodzenia w formie plastycznej, – promowanie młodych talentów plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców, – wymiana doświadczeń i rozszerzenie zakresu wiedzy autorów prac na temat różnych technik plastycznych.

Regulamin konkursu

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/11/RegulaminKonkursuPlastycznegoXII-BozeNarodzenie2020-3.pdf

Regulamin Piątego Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Pszczół”

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych (klasy 1-4) roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie do możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Regulamin konkursu

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/11/regulamin_v_edycja_konkursu_blizej_pszczol.pdf