PROCEDURY COVID 19

Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa na terenie Szkoły im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązująca od 1 września 2021 r.

Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa

na terenie Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Na podstawie:

Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

(aktualizacja 17.05.2021 r.)

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2021/05/Procedury-od-17.05.21r..docx

Procedura pracy i organizacji zajęć

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/09/Procedura-pracy-i-organizacji-zajęć.rtf

Procedura dezynfekcji sal i sanitariatów

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/09/Procedura-dezynfekcji-sal-i-sanitariatów-.rtf

Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/09/Procedura-funkcjonowania-biblioteki-szkolnej.rtf

Procedura prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/09/Procedura-z-WF.rtf

Procedura kontaktu z rodzicami

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/09/procedura-kontaktu-z-rodzicami-COVID-19.rtf

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia koronawirusem

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/09/procedura_postepowania_w_przypadku_podejrzenia_u_ucznia_zakazenia_koronawirusem.rtf

RODO