Archiwum miesiąca: czerwiec 2020

Informacja

Od 29 czerwca – 20 lipca 2020 r. oddział przedszkolny będzie prowadził tzw. dyżur wakacyjny. Przedszkole pracowało będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do 1500.  W związku z urlopami kierowców rodzice zobowiązani są przywieźć i odebrać dziecko  z przedszkola. Ponadto w tym okresie szkoła w Orchówku nie będzie dostarczała ciepłych posiłków, dlatego dyrektor proponuje, by rodzice wyprowiantowali dziecko do przedszkola. Informacja o gminnych dyżurujących oddziałach przedszkolnych pojawi się na stronie internetowej bezpośrednio po złożeniu przez rodziców stosownych deklaracji najpóźniej do dnia 25 czerwca  2020 r. do godz. 1200.

Deklaracja

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/06/DEKLARACJA-o-uczęszczaniu-dziecka-do-przedszkola-w-czasie-dyżuru-wakacyjnego.rtf

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020

– Masza święta w intencji zakończenia roku szkolnego odbędzie się 25.06.2020 r. (czwartek) o godz. 1700

26.06.2020 r. (piątek)

830 – odebranie świadectw kl. VI

900 – odebranie dyplomów Oddział Przedszkolny 6-latki

930 – odebranie świadectw kl. I

1000 – odebranie świadectw kl. II

1030 – odebranie świadectw kl. III

1100 – odebranie świadectw kl. IV

1130 – odebranie świadectw kl. V

1200 – odebranie świadectw kl. VII

1230 – pożegnanie absolwentów SP w Różance (kl. VIII)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W związku ze zmianą terminów egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej informuje, iż dniami wolnymi od nauki szkolnej są:

  • 12 czerwca 2020r. – piątek po święcie Bożego Ciała
  • 16-18 czerwca 2020r.- egzamin ósmoklasisty

Zakończenie roku szkolnego w piątek 26 czerwca 2020r.