Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Sylwia Bzowska

Z-ca Przewodniczącej: Emilia Baj

Skarbnik: Michalina Dziwulska

Sekretarz: Maja Rybińska

Członkowie: Malwina Karbowiak, Monika Pruska, Jolanta Zań


Nr rachunku bankowego Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Hannie

78 8025 0007 0260 1166 2000 0010


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50 zł od rodziny,