PROJEKT W NASZEJ SZKOLE

ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY WŁODAWA – PROJEKT

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2018. Celem projektu jest podniesienie kompetencji, właściwych postaw oraz umiejętności ma rynku pracy dla uczniów, wyrównanie deficytów wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli ze szkół Gminy Włodawa.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej zaplanowano następujące zajęcia dla uczniów:

PRZYRODA

„TO NIE CZARY, TO ZJAWISKA” – zajęcia przyrodnicze rozwijające kompetencje kluczowe  prowadzone metodą eksperymentu. Prowadzący: Beata Miącz

„CZTERY PORY ROKU” – zajęcia przyrodnicze wyrównujące wiadomości i umiejętności dla uczniów z przyrody. Prowadzący: Beata Miącz

„JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZIEMI” – zajęcia ekologiczno – przyrodnicze dla uczniów. Prowadzący: Joanna Kozak.

ASTRONOMIA

„ASTRONOMIA METODĄ EKSPERYMENTU” – zajęcia naukowo – techniczne, rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie astronomii. Prowadzący: Mirosław Trociuk

MATEMATYKA

„UROKI MATEMATYKI”  (dwie grupy) – zajęcia rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe z matematyki z wykorzystaniem metod aktywizujących i eksperymentu. Prowadzący: Anna Bielecka

„MATEMATYCZNE ABC” (dwie grupy) – zajęcia matematyczne wyrównujące różnice edukacyjne wśród uczniów w zakresie umiejętności i wiadomości matematycznych. Prowadzący: Anna Bielecka

INFORMATYKA

„PROGRAMISTA” – zajęcia naukowo – techniczne rozwijające kompetencje uczniów poprzez tworzenie programów komputerowych i robotów. Prowadzący: Andrzej Bielecki

„KOŁO ROZWOJU CYFROWEGO” – zajęcia informatyczne rozwijające, kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie TIK. Prowadzący: Robert Weremczuk

„NIE BÓJ SIĘ KOMPUTERA” – zajęcia informatyczne wyrównujące  wiadomości oraz umiejętności w zakresie zajęć informatycznych. Prowadzący: Robert Weremczuk

JĘZYK ANGIELSKI

„JĘZYK ANGIELSKI KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI” – zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych lingwistycznie. Prowadzący: Marta Walczuk – Wólczyńska

„JĘZYK ANGIELSKI” – zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami z języka angielskiego. Prowadzący: Marta Walczuk – Wólczyńska

LOGOPEDIA

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE INDYWIDUALNE – Prowadzący: Agnieszka Bilicz – Lejko

TERAPIA LOGOPEDYCZNA W GRUPACH (trzy grupy) – Prowadzący: Agnieszka Bilicz – Lejko

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia rewalidacyjne prowadzą: Krystyna Mączka i Anna Bielecka

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzi Krystyna Budzyńska

GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA

Gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną (dwie grupy) prowadzi Andrzej Łobko