RAMOWY ROZKŁAD DNIA

I. Zajęcia poranne

800 – 830

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Swobodna działalność dzieci zgodnie z zainteresowaniami potrzebami. Indywidualne kontakty z wychowankami celem bliższego poznania psychofizycznych cech dziecka.

830 – 850

Ćwiczenia poranne. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.

II. Realizacja podstawy programowej

850 – 900

Czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną.

900 – 1055

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka

950 – 1000

„Witaminka” – owocowy przerywnik. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

1055 -1140

Czynności organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

 

Obiad. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

1140 -1155

Zabiegi higieniczne po obiedzie.

1155 – 1300

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi, praca wychowawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane i spontaniczne. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka. Rozchodzenie się dzieci.

III. Zajęcia popołudniowe

1300– 1415

Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali.  Zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna z dziećmi

1415  – 1435

Czynności organizacyjne. Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania oraz spożywania posiłku. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

1435 – 1500

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Prace porządkowe w Sali. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dydaktyczne (6 – latki): poniedziałek – piątek

Rytmika: zajęcia dodatkowe

Język angielski (3 – 6 latki): wtorek i czwartek

Religia (6 – latki): poniedziałek i środa