Archiwum dnia: 5 czerwca 2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W związku ze zmianą terminów egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej informuje, iż dniami wolnymi od nauki szkolnej są:

  • 12 czerwca 2020r. – piątek po święcie Bożego Ciała
  • 16-18 czerwca 2020r.- egzamin ósmoklasisty

Zakończenie roku szkolnego w piątek 26 czerwca 2020r.