Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa

Procedura wewnętrzna bezpieczeństwa

na terenie Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Na podstawie:

Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

(aktualizacja 17.05.2021 r.)