ZADANIA DLA UCZNIÓW

Uczniowie klas I, II, III

Zadania do samodzielnego wykonania:

– wybór i nauka na pamięć wiersza Jana Pawła II lub o Jego osobie

– codzienne czytanie lektur obowiązkowych lub książek dodatkowych

( klasa II – „Calineczka”, „Kapelusz Pani Wrony”, „Nasz mama czarodziejka”,

 klasa III  „O psie który jeździł koleją”)

– codziennie ćwiczenia w pisaniu odręcznym (mogą być samodzielnie układane zadania lub przepisywane)

– ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu

klasa I w zakresie 20

klasa II w zakresie 100

klasa III w zakresie 1000

– pamięciowe opanowanie tabliczki mnożenia i dzielenia (klasa 2 – 3 w zakresie 100).