Samorząd

W skład zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 wchodzą:

  • przewodniczący  – Oliwia Gozdecka, kl. VI
  • członek – Jagoda Baj – Horbaczewska, kl. VIII
  • członek – Mikołaj Makarewicz, kl. VIII

    Sekcja artystyczna

  • Milena Zalewska, kl. VI
  • Julia Taratycka, kl. VI
  • Anna Matczuk, kl. VI