Najlepsi

Najlepsi uczniowie

w  I semestrze roku szkolnego  2017/2018

KLASA I

Julita Kraska

KLASA II

Paulina Gajek

KLASA III

Krzysztof Baj, Martyna Szafranek

KLASA IV

Klaudia Jakimowicz śr. 5,00 Patryk Piotrowski śr. 4,72

KLASA V

Jeremi Baj – Horbaczewski śr. 5,00

 KLASA VI

Paulina Gąsiorowska śr. 4,56

KLASA VII

Dawid Jakimowicz śr. 4,80 Jagoda Baj – Horbaczewska śr. 4,70

ŚREDNIE KLAS

kl. IV – 3,83 kl. V – 3,84 kl. VI – 3,97 kl. VII – 4,00