Zawody sportowe

W ramach Programu “Mata w każdej szkole” uczniowie naszej szkoły brali udział w
Międzyszkolnych zawodach sportowych, zorganizowanych przez Fundację Andrzeja
Suprona. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn z okolicznych szkół podstawowych. Ideą
tych zmagań była promocja zapasów jako sportu dzieci i młodzieży. Wszystkie drużyny
prezentowały wysoki poziom przygotowania sportowego. Wszyscy startujący zawodnicy
otrzymali koszulki, nagrody i medale.

Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata – Polska 2023 odbyło się w naszej szkole w piątek, 15 września. Tego dnia wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, uzbrojeni w worki i rękawiczki, wyruszyli w różne strony naszej uroczej miejscowości, żeby choć trochę oczyścić Różankę ze śmieci
pozostawionych przez niefrasobliwych flejtuchów. Zbiory okazały się nadzwyczaj okazałe –
tak pokaźne, że nawet najsilniejsi mieli problem z dostarczeniem wypchanych worków do
szkolnych kontenerów. Mamy nadzieję, że akcja ta uświadomi wszystkim, nie tylko dzieciom i młodzieży, konieczność dbania o czystość naszego wspólnego środowiska.

Narodowe czytanie

W pięknej miejscowości Różanka, przy neogotyckim kościele św. Augustyna, obok
malowniczej „Organistówki”, czyli Domu Historii i Tradycji Ludowej, miało miejsce
wyjątkowe wydarzenie kulturalne. Z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Włodawa 9
września br. odbyła się różaniecka cząstka Narodowego Czytania. W wydarzeniu czynnie
uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Włodawa oraz biblioteki, ksiądz proboszcz,
delegacje szkół podstawowych z Orchówka, Żukowa i Różanki, a także członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich, które przygotowały dla uczestników smaczny poczęstunek.
Szkołę Podstawową w Różance godnie reprezentowały utalentowane szóstoklasistki (Hana
Baj i Amelia Małasiewicz) oraz zdolni siódmoklasiści (Jakub Bzowski i Błażej Okoński),
którzy pod opieką swoich wychowawców (Anna Bielecka i Krzysztof Oksytiuk), a
jednocześnie wraz z nimi i innymi uczestnikami wydarzenia, czytali fragmenty powieści
„Nad Niemnem”.
Dla wszystkich, tak czytających, jak i słuchających, spotkanie ze znakomitą prozą Elizy
Orzeszkowej, przy dźwiękach nastrojowej muzyki oraz wśród sugestywnych dekoracji, było
niezapomnianym doświadczeniem kulturalnym, ale i edukacyjnym, sprzyjającym refleksji, a także integracji społeczności lokalnej.
Narodowe Czytanie w Różańce to piękny przykład, jak kultura i historia mogą jednoczyć
społeczność. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje i już teraz zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej wspaniałej inicjatywie.

Bezpieczna wakacje 2023

W związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym ruszyła akcja „Bezpieczny i Zdrowy Wypoczynek Letni”.

Jej celem jest propagowanie wśród wypoczywających zasad bezpiecznego
wypoczynku oraz promowanie wiedzy w zakresie dbania o własne zdrowie. Adresatami
powyższej inicjatywy są przede wszystkim dzieci i młodzież a także opiekunowie różnych
form wypoczynku (obozów, kolonii, półkolonii).
W związku z powyższym, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we
Włodawie będzie prowadziła kontrole stanu sanitarnego organizowanego wypoczynku
letniego oraz działania edukacyjne, połączone z propagowaniem treści prozdrowotnych,
dotyczących: stylu życia wolnego od nałogów, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
środków psychoaktywnych oraz alkoholu, tytoniu, narkotyków; profilaktyki chorób
zakaźnych (m.in. meningokoków); profilaktyki zatruć pokarmowych, w tym zatruć grzybami; zagrożeń sezonu letniego ( odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, boreliozy, szkodliwość nadmiernej ekspozycji słonecznej i promieniowania ultrafioletowego /UV/; profilaktyki bąblowicy, wszawicy oraz świerzbu; zapobiegania zakażeniom wirusem HIV; prowadzenie zdrowego stylu życia-racjonalnego odżywiania, znaczenia aktywności fizycznej oraz dbania o odpowiednią ilość snu; bezpieczeństwa
podczas wakacji (bezpiecznego uprawiania sportów, właściwego zachowania podczas imprez masowych, bezpiecznego zachowania podczas korzystania z akwenów wodnych) oraz innych tematów prozdrowotnych wynikających z lokalnych potrzeb.

V Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

21 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance odbył się V
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny im. Zamoyskich „Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego”.
W turnieju, organizowanym corocznie przez SP w Różance z okazji wymienionego wyżej święta poświęconego ochronie języka jako dziedzictwa kulturowego, wzięły udział szkoły podstawowe z terenu gminy Włodawa. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test sprawdzający znajomość zasad ortograficznych, pisali dyktando pełne różnorodnych pułapek, zmagali się drużynowo w „pełzającym dyktandzie”, będącym wariacją na temat dyktanda bieganego, i w serii pytań dotyczących zasad pisowni. Młodzi znawcy polskiej ortografii poradzili sobie znakomicie, czego oczywiście można się było spodziewać po mistrzach z poszczególnych klas, ale z grona najlepszych jury musiało wybrać triumfatorów konkursu.
Kiedy testy i dyktanda konkursowe były oceniane, uczniowie uczestniczący w imprezie udali się do Domu Historii i Tradycji Ludowej w Różance. Podziwiając zbiory „Organistówki”, mieli okazję wysłuchać arcyciekawej opowieści o rodzie Zamoyskich w wykonaniu pana Tomasza Stańczuka, niegdyś ucznia szkoły w Różance, a obecnie doktoranta (doktora in spe) Katedry Historii XIX wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Po powrocie z tego spotkania z dziejami ziemi włodawskiej uczniowie poznali werdykt jury.
Komisja sędziowska, której przewodniczącą była pani Anna Czajka, kierowniczka referatu oświaty, kultury, sportu i turystyki Urzędu Gminy we Włodawie, ustaliła, iż zwycięzcą turnieju została reprezentacja gospodarzy, czyli Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance.
Jury przyznało ponadto nagrody za najlepszy test ortograficzny następującym uczniom:
– w kategorii klas III-V: Hanna Baj, uczennica kl. V SP w Różance;
– w kategorii klas VI-VIII: Weronika Masiukiewicz, uczennica kl. VII SP w Orchówku.
Nagrody za najlepsze dyktando otrzymali:
– w kategorii klas III-V: Szymon Karbowiak, uczeń kl. III SP w Różance;
– w kategorii klas VI-VIII: Aleksandra Gorczyńska, uczennica kl. VIII SP w Orchówku.
Poziom uczestników turnieju był często bardzo wyrównany i o ostatecznym zwycięstwie nierzadko decydowały pojedyncze punkty czy błędy. W sumie najlepsi okazali się uczniowie z Różanki, dlatego główna nagroda, czyli puchar dla zwycięskiej szkoły, po raz drugi w historii konkursu, pozostał w rękach organizatorów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance, pani Agnieszka Bilicz-
Lejko, oraz nauczyciel języka polskiego, pan Krzysztof Oksytiuk, wyrażają uznanie wszystkim młodym uczestnikom turnieju, a szczególne podziękowania za ofiarną pomoc i wsparcie w organizacji Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego składają na ręce pana Tomasza Stańczuka, nauczycieli i pracowników szkół uczestniczących w imprezie oraz Urzędu Gminy we Włodawie.

Czytelnictwo

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance ma zaszczyt
zaprezentować prace uczniów klasy 3 pt. „Klasa III poleca” w ramach promocji czytelnictwa.
Z inicjatywy wychowawczyni p. Krystyny Budzyńskiej uczniowie w czasie ferii
zimowych mieli przeczytać wg nich ciekawą książkę i zachęcić do jej przeczytania koleżanki
i kolegów. Prace wykonane zostały w formie krótkiego tekstu wzbogaconego ilustracją.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie oraz chęć wsparcia
czytelnictwa.