KLASA VIII

Matematyka

Spotykamy się online w poniedziałek 23. 03 o 13.30 w aplikacji Messenger. Więcej informacji przesłałam na wasze emaile.

INFORMATYKA

Temat: Interfejs programu GIMP.

Proszę zapoznać się z wiadomościami na stronach 48 – 50 podręcznika, zwróćcie uwagę na rysunek nr 10. Należy wykonać ćw. 8 str. 49, ćw. 9 str. 50. Do pomocy można wykorzystać wiadomości                          z dowolnego źródła.

Aplikacja jest dostępna za darmo w sieci. Pliki z ćwiczeniami należy wysłać na adres e – mail: robertweremczuk84@gmail.com.

CHEMIA
Temat 1 i 2 : Glicerol alkohol polihydroksylowy.
Proszę o zrobienie notatki: (można skorzystać z prezentacji, podręcznika str.150-153, zadań interaktywnych)
1.Co to jest glicerol?
2.Jakie właściwości ma glicerol?
3.Jakie zastosowania ma glicerol?
Skorzystaj: Właściwości glicerolu: docwiczenia.pl – kod C8F5MD, C8LV6X
Proszę odesłać zadania interaktywne, wysłane przez nauczyciela na indywidualne e-maile.
asia_wlodawa@vp.pl
Załączniki glicerol wysłane wasze na emaile.
Edb klasaVIII
Temat: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Opisz w zeszycie:
Algorytm Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

Matematyka , język polski i język angielski – powtarzamy przed egzaminem

Codziennie o 9.00  on-line nowe zadania  i arkusze próbne dla  klasy 8 o 15.00 rozwiązania.

www.cke.gov.pl#egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin

Fizyka


Temat 1 Zwierciadła kuliste wklęsłe i wypukłe. (notatka)
• wymienić rodzaje zwierciadeł
• wskazać w swoim otoczeniu przykłady różnych rodzajów zwierciadeł
• podać definicję : ogniska, ogniskowej, osi optycznej, środka krzywizny, promienia krzywizny zwierciadeł kulistych 
• opisać skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym 
• opisuje bieg promieni odbitych od zwierciadła wypukłego 
Podręcznik tematy 24, 25.
Polecam do obejrzenia film na Youtube „Fizyka w podstawówce. Odbicie światła. Zwierciadła.”

Religia

Temat: „ Któryś za nas cierpiał rany” – przesłanie Wielkiego Postu.

Proszę przeczytać temat z podręcznika str.193-195 i zapisać notatkę.

Proszę przypomnieć sobie Stacje Drogi Krzyżowej.

Temat: Moja parafia i jej historia.

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 86-88 i zapisać notatkę.

Chemia

A. Wykonać powtórzeniową kartę pracy (przesłaną mailowo).

B. Wykonać w zeszycie:

Temat: Alkohole – pochodne węglowodorów.

1. Szereg homologiczny alkoholi (wzór ogólny alkoholi, grupa funkcyjna).

2. Właściwości i zastosowania alkoholu metylowego i etylowego.

3. Fermentacja alkoholowa.

4. Reakcje spalania całkowitego alkoholu metylowego i etylowego.

Punkty opracować w zeszycie na podstawie podręcznika, str. 138-149.

Język polski

1. Wykonywać zadania przesyłane na indywidualne adresy e-mailowe uczniów.

2. Powtarzać wiadomości i umiejętności z zakresu:

– kształcenie językowe (s. 40-44, s. 74-80, 124-130, 170-178, 208-216), a zwłaszcza fonetyka i słowotwórstwo (s. 250-258);

– pojęcia z teorii literatury (s. 303-3170);

– treść i problematyka lektur obowiązkowych;

– formy wypowiedzi (opowiadanie twórcze na podstawie lektury, rozprawka, list otwarty, przemówienie, artykuł oraz krótkie formy: zaproszenie, ogłoszenie, dedykacja, życzenia).

3. Zadanie na język polski i informatykę do 22 marca 2020 r. – zadanie zostanie przesłane mailowo).

Język angielski

1. Wykonać zlecone zadania.

2. Powtarzać materiał, w tym szczególnie słownictwo oraz nieregularne formy czasownika.

3. Utrzymywać kontakt z nauczycielem w grupie na FB.

Historia

Przeczytać 2 następne tematy. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania do tych tematów.

Biologia

Przeczytać 2 następne tematy. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania do tych tematów.

Geografia

Przeczytać 2 następne tematy. W zeszycie ćwiczeń wykonać zadania do tych tematów.

Język rosyjski

Powtórzyć rozdział V w podręczniku i w zeszycie ćwiczeń oraz przygotowanie do sprawdzianu.

Fizyka

Zapoznać się z tematami dotyczącymi odbicia światła od zwierciadeł płaskich i wklęsłych.

Informatyka

Zadania na język polski i informatykę do 22 marca 2020 r. – zadanie zostanie przesłane mailowo).

Zainstalować aplikację Dev-C++, przeczytać temat ze str. 43 – 48, wykonać zadania 5/44 i 6/47 zadania przesłać na adres e-mail: robertweremczuk84@gmail.com

Religia

Wykonać palmę wielkanocną lub stroik wielkanocny (na kiermasz).


Matematyka

16. 03. 2020 Temat: Pole powierzchni i objętość graniastosłupa

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 168-169i wykonać zadania 1,2,3,4 str. 170 i 5,6 str. 171  Dla chętnych zadanie 7 str. 171. Wykonane zadania proszę sfotografować lub zeskanować i przesłać na adres ann.bielecka@wp.pl

Jeśli ktoś nie ma możliwości przesłania zadań niech poprosi o pomoc rodziców lub skontaktuje się telefonicznie z nauczycielem. Kolejne zadania już jutro. Wyślę też karty pracy na wasze adresy e-mal.

Proszę pracować samodzielnie w kalendarzach 8- klasisty. Proszę rozwiązać samodzielnie arkusz egzaminacyjny z ubiegłego roku. Rozwiązania zadań zapisać na wydrukowanych arkuszach lub w zeszycie przedmiotowym. Do zeszytu nie przepisujecie treści zadań tylko numer zadania i rozwiązanie. Link do arkusza zamieszczam poniżej. Czekajcie na kolejne zadania, wszystko sprawdzę po powrocie do szkoły 🙂

Anna Bielecka

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/matematyka/Arkusz_OMAP-100-1904.pdf