KLASA VII

MATEMATYKA

Spotykamy się online w poniedziałek 23.03.2020 o 11.30 w aplikacji Massenger

INFORMATYKA

Temat: Proste polecenia w języku LOGO.

Do wykorzystania są wiadomości na stronie 157 – 160 w podręczniku. Przeprowadzić należy ćw. 1 i 2 na str. 160 podr. Plik instalacyjny Logomocja – Imagine Demo jest dostępny w sieci za darmo. Należy pobrać plik i zainstalować. Więcej informacji proszę wyszukać na stronie www.nowaera/naukazdalna lub w innych dostępnych źródłach. Ze względu na to, że aplikacja jest darmowa nie można zapisać wyników pracy w pliku, polecenia do ćwiczenia 2 należy wysłać w formie treści z tematem  na adres     e-mail: robertweremczuk84@gmail.com.

CHEMIA
Temat 1 i 2 : Prawo stałości składu związku chemicznego.
Proszę o zrobienie notatki : (można skorzystać z materiałów , które wysłałam, podręcznik str.137-141)
1.Jak brzmi prawo stałości składu związku chemicznego?
2.Jak wyznaczamy stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym?
3.Jak obliczamy skład procentowy pierwiastków w związku chemicznym?
Skorzystaj: Wykonywanie obliczeń z zastosowaniem prawa stałości składu. docwiczenia.pl – kod C8VEYD
Proszę odesłać zadania interaktywne, wysłane przez nauczyciela na indywidualne e-maile.
asia_wlodawa@vp.pl

Fizyka


Temat 1. Atomy i cząsteczki.
Proszę o zrobienie następującej notatki:
• podać przykłady świadczące o cząsteczkowej budowie materii 
• wyjaśnić na czym polega zjawisko dyfuzji
• podać przykłady zjawiska dyfuzji w przyrodzie i w życiu codziennym

Temat 2. Oddziaływania międzycząsteczkowe.

• wyjaśnić, czym się różnią siły spójności od sił przylegania,
• wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą oddziaływań międzycząsteczkowych (sił spójności i przylegania),
•  opisać powstawanie menisku
• wymienić rodzaje menisków
• opisać zjawisko napięcia powierzchniowego na wybranym przykładzie (zob. V.8)
• opisać znaczenie występowania napięcia powierzchniowego wody w przyrodzie.
Starałam się wybrać takie tematy z podstawy programowej, które nie powinny nastręczać problemów przy samodzielnym opracowaniu, ale w razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt email      agieszka_zar@poczta.onet.pl      Pozdrawiam A. Zarczuk.


Religia

Temat: Wielki Post – z czego się spowiadać?

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 190-192

Praca domowa zadanie 3 str.192

Proszą przypomnieć sobie Stacje Drogi Krzyżowej

Temat:Dlaczego 13 nie jest pechowa? Grzechy przeciw wierze.

Proszę przeczytać temat z podręcznika str.78-80

Przeczytaj zamieszczone teksty i odpowiedz w zeszycie na pytania.

(Teksty będą przesłane bezpośrednio do uczniów na e- maile)

Plastyka 

Do wykonania stroik wielkanocny lub palma (podpisane prace należy dostarczyć do szkoły po kwarantannie)

Informatyka

Należy kontynuować rozpoczęty w klasie projekt jako indywidualny. Można wykorzystać wiadomości i gotowe projekty na stronie http://scratch.mit.edu, https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/informatyka?format=e-podrecznik.

Gotowe prace należy przesłać na adres: robertweremczuk84@gmail.com

Chemia

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.130-136. Zad. 1-6 str.136.

Język rosyjski

Proszę o powtórzenie materiału z przerabianego ostatnio działu i wykonanie w zeszycie przedmiotowym zadań powtórkowych z podręcznika jak i wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń. Dodatkowo proszę o przetłumaczenie na język polski tekstu z końca podręcznika „W gościach u Piotra Kuzniecowa” i przesłanie go na mail: izabela.sawicka@1lo.wlodawa.pl. Tłumaczenie można robić w parach, dzieląc się na przykład po połowie tekstu.

Matematyka

16. 03. 2020 Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 154-155 i wykonać zadania 1,2,3,4 i 5 str. 156. Dla chętnych zadanie 6 str. 156. Wykonane zadania proszę sfotografować lub zeskanować i przesłać na adres ann.bielecka@wp.pl

Jeśli ktoś nie ma możliwości przesłania zadań niech poprosi o pomoc rodziców lub skontaktuje się telefonicznie z nauczycielem. Kolejne zadania już jutro. Wyślę też karty pracy na wasze adresy e-mal.

Język polski

1. Skontaktować się mailowo z nauczycielem i wykonywać zadania przesyłane na indywidualne adresy e-mailowe uczniów.

2. Powtarzać wiadomości i umiejętności ze składni (s. 192-200, 346).

3. Wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń ze s. 31-41. Sprawdzić, czy się wykonało zadania z zeszytu ćwiczeń: 12,13 s. 28, 14,15 s. 29, 16 s. 30 – w razie braków – ćwiczenia uzupełnić.

4. Doczytać zaległe lektury: Charles Dickens „Opowieść wigilijna”, Adam Mickiewicz „Dziady cz. II”, Bolesław Prus „Kamizelka” oraz „Katarynka” i „Antek”. Czytać lektury na przyszłość: Eliza Orzeszkowa „Tadeusz”, „Dobra pani”. Jeżeli ktoś nie posłuchał pani bibliotekarki i nie wypożyczył lektur, niech skorzysta z publikacji elektronicznych (biblioteki są nieczynne).

5. Zadanie na język polski i informatykę do 22 marca 2020 r. – zadanie zostanie przesłane mailowo.

biologia, geografia – przeczytać dwa kolejne tematy, uzupełnić ćwiczenia od początku roku

Dla zainteresowanych (na ocenę celującą) z geografii przygotować port folio „Dziedzictwo kulturowe mojego regionu” lub „Przyrodnicze i kulturowe walory turystyczne mojego regionu”.

j. angielski – informacje zostaną wysłane na grupę klasową