KLASA VI

Matematyka 25.03.2020

Proszę sprawdzić pocztę. Otrzymaliście tam informacje co macie zrobić. Każdy uczeń dostanie kody na swoje konto do Matlandii. Czekam na Wasze wiadomości do 15.00

Anna Bielecka

MATEMATYKA

Temat: Diagramy procentowe

Przeczytać temat ze stron149,150

Proszę zapoznać się z materiałami ze strony

https://epodreczniki.pl/a/diagramy-procentowe/D19LrCsEC

proszę wykonać ćwiczenia 1,2,3,4,5 str 51,52

TECHNIKA

Temat: Wymiarowanie w przykładach.

Do wykorzystania są wiadomości na stronie 48 i 49 w podręczniku. Wykonać należy ćw. 3 i 4 na str. 50 podr. Więcej informacji proszę wyszukać na stronie www.nowaera/naukazdalna lub w innych dostępnych źródłach. Rozwiązanie proszę przesłać na adres e-mail: robertweremczuk84@gmail.com.

INFORMATYKA

Temat: Interfejs programu GIMP. Należy zapoznać się z wiadomościami na str. 96 – 98 w podręczniku. GIMP jest darmową aplikacją do tworzenia grafiki. Aplikacja jest dostępna w sieci, należy ją pobrać i zainstalować. Należy zapoznać się z podstawowym działaniem i narzędziami na podstawie informacji z podręcznika lub na stronie www.nowaera/naukazdalna lub innych dostępnych źródłach

Religia

Temat: Cierpienie – kara czy próba?

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 71-73

Wykonać ćwiczenia str.46-47

Temat: Słowo zasiewem królestwa – przypowieść o siewcy.

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 76-78

Wykonać ćwiczenia str.48-49

Matematyka

16. 03. 2020 Temat: Jaki to procent?

Proszę przeczytać temat z podręcznika str. 144-145 i wykonać ćwiczenia 1,2,3,4 str. 47. Dla chętnych zadania 1,2,3 str. 145. Wykonane zadania proszę sfotografować lub zeskanować i przesłać na adres ann.bielecka@wp.pl

Jeśli ktoś nie ma możliwości przesłania zadań niech poprosi o pomoc rodziców lub skontaktuje się telefonicznie z nauczycielem. Kolejne zadania już jutro.

Proszę doskonalcie umiejętności mnożenia pamięciowego w zakresie 100. (TABLICZKA MNOŻENIA)

Pamiętajcie o Konkursie Tabliczki Mnożenia po powrocie J

Anna Bielecka

Język polski

1. Powtarzać wiadomości i umiejętności ze składni (s. 227-233, 346).

2. Doczytać zaległe lektury: Mark Twain „Przygody Tomka Sawyera”, Bolesław Prus, „Kamizelka”, „Katarynka”, Henryk Sienkiewicz „Sachem”, „Janko Muzykant”. Jeżeli ktoś nie posłuchał pani bibliotekarki i nie wypożyczył lektur, niech skorzysta z publikacji elektronicznych (biblioteki są nieczynne). Fragmenty Biblii znajdziecie w podręczniku (w rozdziale 6).

3. Zadanie na język polski i informatykę:

Napisz opowiadanie twórcze na podstawie powieści Marka Twaina „Przygody Tomka Sawyera”. Zastosuj dialog i elementy opisu (np. charakterystyki, opisu przeżyć wewnętrznych). Pamiętaj, że Twoja praca powinna liczyć co najmniej 160 wyrazów.

Pamiętaj o akapitach! W ocenie Twojej pracy będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Wykorzystaj wskazówki z podręcznika:

– jak urozmaicić wypowiedź twórczą – s. 171-173;

– jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy – s. 216-217;

– jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści – s. 269-271;

– jak napisać charakterystykę – s. 35-37;

– jak opisać przeżycia wewnętrzne – s. 70-72.

Pracę należy napisać na komputerze w dostępnym edytorze tekstu.

Formatowanie tekstu (będzie oceniane na informatyce)

Tytuł:

– wyśrodkowany,

– tekst pogrubiony i zastosowanie wielkich liter,

– wielkość czcionki: 18,

– czcionka: Times New Roman.

Zawartość pracy:

– czcionka: Times New Roman,

– rozmiar czcionki:12,

– tekst wyjustowany,

– wcięcie akapitu: 1 tabulator.

Uwaga: w razie kłopotów z realizacją zadania z języka polskiego i informatyki w formie określonej na lekcję informatyki, proszę pracę w dowolny sposób (np. zdjęcie lub skan rękopisu) przesłać na adres mailowy polonisty (wychowawca przekazał ten adres rodzicom).

biologia, geografia – przeczytać dwa kolejne tematy i uzupełnić ćwiczenia (w razie problemów ćwiczenia pominąć a przeczytane tematy będą omawiane na lekcjach)

technika, plastyka – do wykonania stroik wielkanocny lub palma (podpisane prace należy dostarczyć do szkoły po kwarantannie)

j. angielski – nauczyć się słówek z działu 5, uzupełnić w ćwiczeniach str. 44,45,46

ćwiczenia osób, które oddały prace dla chętnych do odebrania w sekretariacie szkoły