ĆWICZENIA- PRZERWA OD NAUKI

Poniedziałek 15 czerwca

 KL. I, II,  III

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 30 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15-20 minut

– zabawa z piłką:  podrzuty i chwyty  piłki, kozłowanie, krążenia piłki wokół tułowia,

– kozłowanie piłki po linii prostej prawą i lewą ręką –( wolne i szybkie kozłowanie)

– kozłowanie piłki po linii łamanej prawą i lewą ręką – (wolne i szybkie kozłowanie)

– kozłowanie piłki przodem do kierunku ruchu PR, LR

– kozłowanie piłki tyłem do kierunku ruchu PR, LR

– marsz terenowy, marszobieg terenowy ok. 1000 m

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w małym rozkroku z piłką

– skłony w szerokim rozkroku z piłką

– skłony o nogach prostych

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 30 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15-20 minut

– skrętoskłony z piłką

– skłony z piłką

– dowolne ćwiczenia z piłką

– rzuty piłką do wyznaczonego celu prawą i lewą ręką

– kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy prawą i lewą nogą

– kopnięcia piłki zewnętrzną częścią stopy prawą i lewą nogą

– prowadzenie piłki slalomem

– żonglerka kolanem, stopą i główką – do uzyskania najlepszego wyniku

– marsz terenowy, marszobieg terenowy ok. 2000 m

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skip A w miejscu (ćwiczenie z piką, kolana dotykają piłki)

– skip C w miejscu (pięty dotykają piki trzymanej za plecami)

– skip B w miejscu

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Środa 10 czerwca

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka – czas trwania ok. 5 minut: marsz, bieg w miejscu, bieg po prostej, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, wymachy nóg, wyrzuty nóg obunóż w tył, wyrzuty nóg jednonóż naprzemianstronne w tył

Zadania główne: czas trwania ok. 20-25 minut

– rzuty i chwyty piłki oburącz x 10

– rzuty i chwyty piłki w przysiadzie x 10

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– dowolne zabawy z elementami kształtowania równowagi ciała ( marsz po sznurku, skakance, po desce, itp.)

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach, skoki przez skakankę, marszobieg terenowy ok. 1500 m

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia do NL i NP

– skłony w szerokim rozkroku z wyprostem tułowia

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku oraz wytrzymania 10 – 15 sekund

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, bieg z przyśpieszeniem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  –  na ćwiczenia przeznaczamy łącznie 10 minut (ćwiczenia możemy powtarzać)

Zadania główne: – czas trwania ok. 20-25 minut

– zwis na drążku lub gałęzi 3 x 10 sekund

– podciągnięcia na drążku lub gałęzi (ramiona szeroko) 3 x 8 powtórzeń

– podciągnięcia na drążku lub gałęzi (ramiona wąsko) 3 x 8 powtórzeń

– wywijanie (swobodne w zwisie przodem) na drążku lub gałęzi

– skip A – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, rzuty  piłką do celu, kopnięcia piłki do celu (np. oznaczony punkt na drzewie, ścianie, murze itp.)

– jazda rowerem, marszobieg, biegi terenowe, biegi długie, jazda na rolkach, wrotkach, oraz dowolna aktywność fizyczna.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w siadzie rozkrocznym

– dowolne ćwiczenia rozciągające

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku ( wytrzymać 10 – 15 sekund)

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Wtorek 9 czerwca

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, wymachy ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 20-25 minut

– bieg zygzakiem 3 x 10 m

– skoki  PP, LL 3 x 10 m

– podskoki obunóż 10 m x 3 powtórzenia

– podskoki jednonóż PN, LN 10 m  x 3 powtórzenia

– skoki ze skakanką dowolnym sposobem

– marsz terenowy ok. 1000 m, marszobieg terenowy ok. 1000 m

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony i skrętoskłony

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości

Zadania główne: czas trwania ok. 20-30 minut

– skrętoskłony 30 x 2 powtórzenia

– przysiady 30 x 2 powtórzenia

– siady z leżenia tyłem 30 x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia siłowe

– dowolne ćwiczenia lub zabawy skoczne

 – ćwiczenia z   piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, rzuty piłką do kosza lub dowolnego celu (rzut piłką z rotacją wsteczną)

– marsz terenowy ok. 2000 m, marszobieg terenowy,  jazda rowerem, lub na rolkach

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony do nóg prostych

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– ćwiczenia rozciągające w siadzie

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Poniedziałek 8 czerwca

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg zygzakiem, bieg w linii prostej, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, skoki na skakance – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15 – 20 minut

– przysiady 15 x 2 powtórzenia

– skrętoskłony 15 x 2  powtórzenia

– siady z leżenia tyłem (tzw. brzuszki) 40 lub 50

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– odbicia piłki siatkarskie

– rzuty piłką do celu

– odbicia piłeczki tenisowej, gra właściwa tenis stołowy

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia

– skłony w szerokim rozkroku

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 20-25 minut

– przysiady 10 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 10 x 3 powtórzenia

– skip A – 20 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 20 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 10 x 4 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką,

– odbicia lekkiej piłki sposobem górnym

– odbicia lekkiej piłki sposobem dolnym

– gra właściwa tenis stołowy

– jazda rowerem lub rolkami

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Piątek 5 czerwca

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg w miejscu z klaśnięciem pod kolanem,  bieg z klaśnięciem za plecami i przed brzuchem, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 10 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15 – 20 minut

– dowolna zabawa na świeżym powietrzu

 Ćwiczenia z piłką:

– podrzuty

– podrzuty i chwyty z klaśnięciem

– podrzuty i chwyty  z wieloma klaśnięciami

– marsz terenowy ok. 1000 m, marszobieg terenowy ok. 1000 m

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w małym rozkroku

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– wyrzut nóg z przysiadu podpartego w tył PN, LN

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz w miejscu, marsz w linii prostej, bieg w miejscu, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki LN, PN , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15-20 minut

– dowolne ćwiczenia z piłką, skakanką, obręczą gimnastyczną

– skoki, rzuty, krążenia według własnego pomysłu,

– kopnięcia piłki dowolnym sposobem do celu,

– prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą

– żonglerka piką kolanem, stopą i główką (angażujemy dwie nogi NL, NP.)

– marsz terenowy ok. 2000 m, marszobieg ok. 1500 m, jazda rowerem, jazda na rolkach itp.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skip A w miejscu i w ruchu

– skip C w miejscu i w ruchu

– skip B w miejscu i w ruchu

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Czwartek 4 czerwca

KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion w przód, krążenia ramion w tył,  podskoki, skłony tułowia, krążenia tułowia,   – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10 – 20 minut

– bieg ok.400 m – 500 m

– dowolne zabawy

– skip A – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką: rzuty, kozłowanie, kopnięcia piłki dowolnym sposobem, zabawy z rodzicami, jazda na rowerze, jazda na rolkach, itp.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– wyrzuty nóg jednonóż NP, NL  w tył  z przysiadu x 10 powtórzeń

–  wyrzuty nóg obunóż w tył z przysiadu x 10 powtórzeń

– skłony w szerokim rozkroku

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą.

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

 Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 25 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 20 – 25 minut

– bieg 800 m- 1000 m

– skip A – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip B – 20 sekund x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki,  prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem

– jazda rowerem, jazda na rolkach lub wrotkach, spacery, wyznaczenie sobie zadań biegowych

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony do nóg prostych z postawy

– skłony do nóg prostych w siadzie np. na kocu, karimacie

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w szerokim rozkroku w siadzie np. na kocu , karimacie

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Środa 3 czerwca

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg w miejscu z klaśnięciem pod kolanem,  bieg z klaśnięciem za plecami i przed brzuchem, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 10 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15 – 20 minut

– dowolna zabawa na świeżym powietrzu

 – ćwiczenia z obręczą hula – hop

– podrzuty

– podrzuty i chwyty z klaśnięciem

– podrzuty i chwyty  z wieloma klaśnięciami

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w małym rozkroku

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– wyrzut nóg z przysiadu podpartego w tył PN, LN

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz w miejscu, marsz w linii prostej, bieg w miejscu, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki LN, PN , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15-20 minut

– dowolne ćwiczenia z piłką, skakanką, obręczą gimnastyczną

– skoki, rzuty, krążenia według własnego pomysłu,

– kopnięcia piłki dowolnym sposobem do celu,

– prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą

– żonglerka kolanem, stopą i główką – do uzyskania najlepszego wyniku powtórzeń

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skip A w miejscu i w ruchu

– skip C w miejscu i w ruchu

– skip B w miejscu i w ruchu

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Wtorek 2 czerwca

Kl. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 5 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15 – 20 minut

– przysiady 20 x 2 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 2 powtórzenia

– skip A – ćwiczenia wykonujemy na odcinku 10 m  x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy na odcinku 10 m  x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką: rzuty, kozłowanie, kopnięcia piłki dowolnym sposobem

– dowolne ćwiczenia ze skakanką: skoki na nodze lewej, skoki na nodze prawej, skoki obunóż

– rzuty piłką oburącz z nad głowy do wybranego celu

– rzuty piłką oburącz z przed klatki piersiowe do wybranego celu

– marszobieg terenowy ok. 1000 m

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w szerokim rozkroku

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

Kl. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 15-20 minut

– przysiady 20 x 2 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 2 powtórzenia

– skip A – 30 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 10 x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką

– rzuty piłką oburącz (dowolne)  do wybranego celu

– rzuty piłką oburącz z nad głowy do wybranego celu

– rzuty piłką jednorącz (dowolne) do wybranego celu

– rzut jednorącz  PR, LR ( znad głowy z rotacją wsteczną piłki) do wybranego celu

– marszobieg terenowy ok. 2000 m

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą,

– dowolne ćwiczenia rozciągające.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Poniedziałek 1 czerwca

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg zygzakiem, bieg w linii prostej, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia,  podskoki LN, PN,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15 – 20 minut

– rzuty piłką oburącz w przód z nad głowy x 12 powtórzeń

– rzuty piłka oburącz w tył z nad głowy  x 12 powtórzeń

– rzuty piłką z przed klatki piersiowej (łokcie szeroko) x 12 powtórzeń

– rzuty piłką z przed klatki piersiowej (łokcie obok siebie) x 12 powtórzeń

– rzuty piłką jednorącz w przód x 12 powtórzeń

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , kopnięcia piłki dowolnym sposobem, jazda na rolkach, marszobieg lub bieg długi ok. 1000 m

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 15 – 20 minut

– rzuty piłką do celu prawą i lewą ręką

– rzuty piłką oburącz w przód z nad głowy x 20 powtórzeń

– rzuty piłka oburącz w tył z nad głowy  x 20 powtórzeń

– rzuty piłką z przed klatki piersiowej (łokcie szeroko) x 20 powtórzeń

– rzuty piłką z przed klatki piersiowej (łokcie obok siebie) x 20 powtórzeń

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, jazda na rolkach ,jazda rowerem, marszobieg lub bieg długi ok. 2000 m

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Piątek 29 maj

KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion w przód, krążenia ramion w tył,  podskoki, skłony tułowia, krążenia tułowia,   – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10 – 20 minut

– odbicia lekkiej piłki oburącz sposobem górnym w postawie

– odbicia lekkiej piłki oburącz sposobem dolnym w postawie

– odbicia piłki dowolnym sposobem w marszu i w biegu

– dowolne ćwiczenia z piłką: rzuty, kozłowanie, kopnięcia piłki dowolnym sposobem, zabawy z rodzicami, jazda na rowerze, jazda na rolkach, itp.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– wyrzuty nóg jednonóż NP, NL 

–  wyrzuty nóg obunóż w tył z przysiadu

– skłony w szerokim rozkroku

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą.

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

 Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, podskoki, przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 25 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 20 – 25 minut

– odbicia  piłki oburącz sposobem górnym w postawie rozkroczno – wykrocznej

– odbicia  piłki oburącz sposobem dolnym w postawie rozkroczno – wykrocznej

– odbicia piłki dowolnym sposobem w marszu i w biegu

– odbicia piłki mieszane (sposobem dolnym i górnym)

– dowolne ćwiczenia z piłką

– jazda rowerem, jazda na rolkach lub wrotkach, spacery, wyznaczenie sobie zadań biegowych

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony do nóg prostych z postawy

– skłony do nóg prostych w siadzie np. na kocu, karimacie

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w szerokim rozkroku w siadzie np. na kocu , karimacie

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Środa 27 maj

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, wymachy ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– bieg zygzakiem 3 x 10 m

– wieloskoki PP, LL 3 x 10 m

– podskoki obunóż 10 x 3 powtórzenia

– podskoki jednonóż PN, LN 10 x 3 powtórzenia

– skoki ze skakanką dowolnym sposobem

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , kopnięcia piłki dowolnym sposobem

– marsz terenowy

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony i skrętoskłony

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 20-30 minut

– skrętoskłony 30 x 2 powtórzenia

– przysiady 30 x 2 powtórzenia

– siady z leżenia tyłem 30 x 2 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia siłowe

– dowolne ćwiczenia lub zabawy

 – ćwiczenia z   piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, prowadzenie pili zygzakiem

– marsz terenowy ok. 2000 m, jazda rowerem, lub na rolkach

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony do nóg prostych

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– ćwiczenia rozciągające w siadzie

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Wtorek 26 maj

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, wymachy ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– przysiady 20 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 3 powtórzenia

– podskoki obunóż 10 x 3 powtórzenia

– podskoki jednonóż PN, LN 10 x 3 powtórzenia

– skoki ze skakanką dowolnym sposobem

– podciągnięcia na drążku lub gałęzi  6 – 10

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , kopnięcia piłki dowolnym sposobem

– marszobieg terenowy ok. 1000 m (marsz, marsz szybki. bieg)

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony i skrętoskłony

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 20-30 minut

– przysiady 30 x 2 powtórzenia

– skrętoskłony 30 x 2 powtórzenia

– skip A – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 2 powtórzenia

– podciągnięcia na drążku lub gałęzi

– podciągnięcia nóg na drążku lub gałęzi

– nożyce w zwisie na drążku lub gałęzi

– dowolne ćwiczenia siłowe

– dowolne ćwiczenia ze skakanką i obręczą

 – ćwiczenia z   piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, prowadzenie pili zygzakiem

– marszobieg terenowy ok. 1600 m (marsz wolny bieg, marsz szybki, wolny bieg), jazda rowerem, lub na rolkach

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– ćwiczenia rozciągające w siadzie

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Poniedziałek 25 maja

 KL. I, II,  III  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg zygzakiem, bieg w linii prostej, bieg tyłem,  pajacyki, krążenia ramion( ramiona wąsko, ramiona szeroko),  skłony tułowia, krążenia tułowia,   – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 30 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15 – 20  minut

– przysiady 10 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 10 x 3 powtórzenia

– siady z leżenia tyłem (tzw. brzuszki) 30 lub 50 – wykonujemy na materacu, karimacie

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 3 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem stacjonarnym, bieg na bieżni, marszobieg terenowy ok. 1000 m – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w opadzie tułowia

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 30 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 15 – 20 minut

– przysiady 10 x 5 powtórzeń

– skrętoskłony 10 x 5 powtórzeń

– skip A – 30 sekund x 3 powtórzenia lub 10 metrów x 3 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 3 powtórzenia lub 10 metrów x 3 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 3 powtórzenia lub 10 metrów x 3 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 10 x 4 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, rzuty piłką w górę z rotacją wsteczną RL, RP,  kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem,

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem stacjonarnym, marszobieg terenowy ok. 2000m  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Piątek  22 maja

KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, bieg w miejscu z klaśnięciem pod kolanem,  bieg z klaśnięciem za plecami i przed brzuchem, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– podrzuty i chwyty obręczy hula –  hop

– próby krążenia obręczą hula – hop na PR , LR

– próby krążenia obręczą hula – hop na biodrach

– rzuty obręczą hula – hop w górę z rotacją

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– dowolne zabawy kopne i rzutne z piłką

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach, skoki przez skakankę,  ćwiczenia na drążku – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości

Ćwiczenia rozciągające

– wyrzut nóg z przysiadu podpartego w tył PN, LN

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz w miejscu, marsz w linii prostej, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki LN, PN , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15-20 minut

– w zwisie wznosy nóg do poziomu 2 x 10 powtórzeń

– skip A – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, rzuty  piłką do celu, kopnięcia piłki do celu (np. oznaczony punkt na drzewie, ścianie, murze itp.)

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, marszobieg, biegi terenowe, biegi długie, ćwiczenia na drążku, jazda na rolkach, wrotkach, oraz dowolna aktywność fizyczna.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w siadzie rozkrocznym

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Czwartek  21 maja

KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, bieg w miejscu z klaśnięciem pod kolanem,  bieg z klaśnięciem za plecami i przed brzuchem, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– dowolna zabawa z piłką,

– kozłowanie piłki przodem

– kozłowanie piłki tyłem

– podrzuty i chwyty piłki

– podrzuty i chwyty piłki z klaśnięciem

– podrzuty i chwyty piłki z wieloma klaśnięciami

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w małym rozkroku

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– unik przodem

– unik tyłem

– wyrzut nóg z przysiadu podpartego w tył PN, LN

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz w miejscu, marsz w linii prostej, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki LN, PN , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15-20 minut

– dowolne ćwiczenia z piłką

– rzuty piłką na odległość

– kopnięcia piłki dowolnym sposobem

– kopnięcia piłki dowolnym sposobem do celu

– prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą

– żonglerka kolanem, stopą i główką – do uzyskania najlepszego wyniku powtórzeń ok. 60 sekund na każdą próbę

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skip A w miejscu

– skip C w miejscu

– skip B w miejscu

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Wtorek  19 maja

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– rzuty piłką oburącz w przód z nad głowy x 12 powtórzeń

– rzuty piłka oburącz w tył z nad głowy  x 12 powtórzeń

– rzuty piłką z przed klatki piersiowej (łokcie szeroko) x 12 powtórzeń

– rzuty piłką z przed klatki piersiowej (łokcie obok siebie) x 12 powtórzeń

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , kopnięcia piłki dowolnym sposobem

– marszobieg terenowy ok. 800 m (marsz, marsz szybki. bieg)

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w małym rozkroku

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15-20 minut

– rzuty piłką do celu prawą i lewą ręką

– rzuty piłką oburącz w przód z nad głowy x 20 powtórzeń

– rzuty piłka oburącz w tył z nad głowy  x 20 powtórzeń

– rzuty piłką z przed klatki piersiowej (łokcie szeroko) x 20 powtórzeń

– rzuty piłką z przed klatki piersiowej (łokcie obok siebie) x 20 powtórzeń

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie pili zygzakiem

– marszobieg terenowy ok. 1500 m (marsz wolny bieg, marsz szybki, wolny bieg)

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– wykrok w przód i wykrok w tył

– ćwiczenia rozciągające w siadzie

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Poniedziałek  18 maja

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– zabawa z piłką: kozłowanie w miejscu, podrzuty i chwyty  piłki

– kozłowanie piłki po linii prostej prawą i lewą ręką

– kozłowanie piłki po linii łamanej prawą i lewą ręką

– kozłowanie piłki przodem do kierunku ruchu

– kozłowanie piłki tyłem do kierunku ruchu

– rzuty piłką do celu

– kopnięcia piłki dowolną częścią stopy

– żonglerka piłką PN, LN

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w małym rozkroku

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 15-20 minut

– dowolne ćwiczenia z piłką

– rzuty piłką do wyznaczonego celu prawą i lewą ręką

– kopnięcia piłki do wyznaczonego celu prawą i lewą nogą

– prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą

– prowadzenie piłki prostym podbiciem PN i LN

– żonglerka piłki stopą PN, LN

– doskonalenie wykonanie dowolnych zwodów stosowanych w piłce nożnej

– strzały piłką do bramki lub wyznaczonego celu

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skip A w miejscu

– skip C w miejscu

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Piątek 15 maj

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-10 minut

– przysiady 10 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 10 x 3  powtórzenia

– siady z leżenia tyłem (tzw. brzuszki) 30 lub 50

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 3 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 3 powtórzenia

– skoki przez skakankę

– skoki obunóż w niskim przysiadzie

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w małym rozkroku

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 30 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– przysiady 10 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 10 x 3 powtórzenia

– skoki przez skakankę

– skoki zajęcze

-skoki obunóż w niskim przysiadzie

– skip A – 30 sekund x 3 powtórzenia lub 10 metrów x 3 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 3 powtórzenia lub 10 metrów x 3 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 3 powtórzenia lub 10 metrów x 3 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 10 x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, biegi długie, ćwiczenia na drążku                ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Czwartek 14 maj

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-10 minut

– odbicia piłeczki paletką do tenisa stołowego

– odbicia piłeczki paletką do tenisa stołowego w marszu, w wolnym biegu, itp.

– odbicia piłeczki o ścianę

– próba wykonania zagrywki w tenisie stołowym

– gra właściwa tenis stołowy

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w małym rozkroku z piłką

– skłony w szerokim rozkroku z piłką

– skłony o nogach prostych

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 30 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– odbicia piłeczki rakietką do tenisa stołowego lewą i prawą stroną rakietki

– odbicia piłeczki rakietką do tenisa stołowego w  postawie, przysiadzie, marszu, w wolnym biegu, biegu zygzakiem, itp.

– próba wykonania zagrywki w tenisie stołowym z rotacją boczną

– gra właściwa tenis stołowy

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, biegi długie, ćwiczenia na drążku                ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Środa 13 maj

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-10 minut

– zabawa z piłką:  podrzuty i chwyty  piłki, kozłowanie, krążenia piłki wokół tułowia,

– kozłowanie piłki po linii prostej prawą i lewą ręką –( wolne i szybkie kozłowanie)

– kozłowanie piłki po linii łamanej prawą i lewą ręką – (wolne i szybkie kozłowanie)

– kozłowanie piłki przodem do kierunku ruchu PR, LR

– kozłowanie piłki tyłem do kierunku ruchu PR, LR

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w małym rozkroku z piłką

– skłony w szerokim rozkroku z piłką

– skłony o nogach prostych

– dowolne ćwiczenia rozciągające

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 30 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– skrętoskłony z piłką

– skłony z piłką

– dowolne ćwiczenia z piłką

– rzuty piłką do wyznaczonego celu prawą i lewą ręką

– kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy prawą i lewą nogą

– kopnięcia piłki zewnętrzną częścią stopy prawą i lewą nogą

– prowadzenie piłki slalomem

– żonglerka kolanem, stopą i główką – do uzyskania najlepszego wyniku

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skip A w miejscu (ćwiczenie z piką, kolana dotykają piłki)

– skip C w miejscu (pięty dotykają piki trzymanej za plecami)

– skip B w miejscu

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Wtorek 12 maj

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka – czas trwania ok. 5 minut: marsz, bieg w miejscu, bieg po prostej, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, wymachy nóg, wyrzuty nóg obunóż w tył, wyrzuty nóg jednonóż naprzemianstronne w tył, wymachy ramion

Zadania główne: czas trwania ok. 10-15 minut

– przysiady 20 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 3 powtórzenia

– skip A – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 2 powtórzenia

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach, skoki przez skakankę,  ćwiczenia na drążku – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości.

 Prosimy rodziców o pomoc w wykonaniu trudnych ćwiczeń.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skrętoskłony

– skłony w opadzie tułowia do NL i NP

– skłony w szerokim rozkroku z wyprostem tułowia

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku oraz wytrzymania 10 – 15 sekund

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, wymachy ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, bieg z przyśpieszeniem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  –  na ćwiczenia przeznaczamy łącznie 10 minut (ćwiczenia możemy powtarzać)

Zadania główne: – czas trwania ok. 10-20 minut

– przysiady 30 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 30 x 3 powtórzenia

– skip A – 30 sekund x 3 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 3 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 3 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 20 x 3 powtórzenia

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, marszobieg, biegi terenowe, biegi długie, jazda na rolkach, wrotkach, oraz dowolna aktywność fizyczna.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony nogi wyprostowane

– skłony w siadzie rozkrocznym (bardzo szeroki rozkrok)

Poniedziałek 11 maj

Zadanie na ocenę.

Uczniowie klas IV, V, VI, VII, VIII proszę przygotować i przesłać rozgrzewkę na adres: alobko@poczta.onet.pl

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka – czas trwania ok. 5 minut: marsz, bieg w miejscu, bieg po prostej, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, wymachy nóg, wyrzuty nóg obunóż w tył, wyrzuty nóg jednonóż naprzemianstronne w tył, wymachy ramion

Zadania główne: czas trwania ok. 10-15 minut

– rzuty i chwyty lekkiej piłki (gumowa lub piłka do siatkówki)

– rzuty i chwyty piłki w przysiadzie x 10

– próby odbić piłki sposobem górnym (rzut oburącz następnie odbicie)

– próby odbić piłki sposobem dolnym (rzut oburącz następnie odbicie)

– dowolne odbicia piłki (mieszane)

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– dowolne zabawy kopne i rzutne z piłką

– dowolne zabawy

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach, skoki przez skakankę,  ćwiczenia na drążku – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości.

 Prosimy rodziców o pomoc w wykonaniu trudnych ćwiczeń.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skrętoskłony

– skłony w opadzie tułowia do NL i NP

– skłony w szerokim rozkroku z wyprostem tułowia

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku oraz wytrzymania 10 – 15 sekund

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, wymachy ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, bieg z przyśpieszeniem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  –  na ćwiczenia przeznaczamy łącznie 10 minut (ćwiczenia możemy powtarzać)

Zadania główne: – czas trwania ok. 10-20 minut

– podrzuty i chwyty piłki

– podrzuty i chwyty piłki w niskim przysiadzie

– odbicia piłki sposobem dolnym (nisko na nogach, nogi w szerokim rozkroku)

– odbicia piłki sposobem górnym (nisko na nogach , nogi w szerokim rozkroku)

– odbicia piłki mieszane sposobem dolnym i górnym

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, rzuty  piłką do celu, kopnięcia piłki do celu (np. oznaczony punkt na drzewie, ścianie, murze itp.)

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, marszobieg, biegi terenowe, biegi długie, jazda na rolkach, wrotkach, oraz dowolna aktywność fizyczna.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

Piątek 8 maj

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka – czas trwania ok. 5 minut: marsz, bieg w miejscu, bieg po prostej, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, wymachy nóg, wyrzuty nóg obunóż w tył, wyrzuty nóg jednonóż naprzemianstronne w tył

Zadania główne: czas trwania ok. 10-15 minut

– rzuty i chwyty piłki oburącz x 10

– rzuty i chwyty piłki w przysiadzie x 10

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– dowolne zabawy kopne i rzutne z piłką

– dowolne zabawy z elementami kształtowania równowagi ciała ( marsz po sznurku, skakance, po desce, itp.)

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach, skoki przez skakankę,  ćwiczenia na drążku – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości.

 Prosimy rodziców o pomoc w wykonaniu trudnych ćwiczeń.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia do NL i NP

– skłony w szerokim rozkroku z wyprostem tułowia

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku oraz wytrzymania 10 – 15 sekund

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, bieg z przyśpieszeniem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  –  na ćwiczenia przeznaczamy łącznie 10 minut (ćwiczenia możemy powtarzać)

Zadania główne: – czas trwania ok. 10-20 minut

– zwis na drążku lub gałęzi 3 x 10 sekund

– podciągnięcia na drążku lub gałęzi (ramiona szeroko) 3 x 8 powtórzeń

– podciągnięcia na drążku lub gałęzi (ramiona wąsko) 3 x 8 powtórzeń

– wywijanie (swobodne w zwisie przodem) na drążku lub gałęzi

– skip A – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, rzuty  piłką do celu, kopnięcia piłki do celu (np. oznaczony punkt na drzewie, ścianie, murze itp.)

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, marszobieg, biegi terenowe, biegi długie, jazda na rolkach, wrotkach, oraz dowolna aktywność fizyczna.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w siadzie rozkrocznym

– dowolne ćwiczenia rozciągające

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku ( wytrzymać 10 – 15 sekund)

Czwartek 7 maj

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka – czas trwania ok. 5 minut: marsz, bieg w miejscu, bieg po prostej, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, wymachy nóg, wyrzuty nóg obunóż w tył, wyrzuty nóg jednonóż w tył

Zadania główne: czas trwania ok. 10-15 minut

– podrzuty i chwyty obręczy hula –  hop

– próby krążenia obręczą hula – hop na PR , LR

– próby krążenia obręczą hula – hop na biodrach

– rzuty obręczą hula – hop w górę z rotacją

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– dowolne zabawy kopne i rzutne z piłką

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach, skoki przez skakankę,  ćwiczenia na drążku – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości.

 Prosimy rodziców o pomoc w wykonaniu trudnych ćwiczeń.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia do NL i NP

– skłony w szerokim rozkroku z wyprostem tułowia

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku oraz wytrzymania 10 – 15 sekund

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, bieg z przyśpieszeniem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  –  na ćwiczenia przeznaczamy łącznie 10 minut (ćwiczenia możemy powtarzać)

Zadania główne: – czas trwania ok. 10-20 minut

– w zwisie wznosy nóg do poziomu 2 x 10 powtórzeń

– skip A – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, rzuty  piłką do celu, kopnięcia piłki do celu (np. oznaczony punkt na drzewie, ścianie, murze itp.)

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, marszobieg, biegi terenowe, biegi długie, ćwiczenia na drążku, jazda na rolkach, wrotkach, oraz dowolna aktywność fizyczna.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w siadzie rozkrocznym

– dowolne ćwiczenia rozciągające

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku ( wytrzymać 10 – 15 sekund)

Rozgrzewka – czas trwania ok. 5 minut: marsz, bieg w miejscu, bieg po prostej, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, wymachy nóg, wyrzuty nóg obunóż w tył, wyrzuty nóg jednonóż w tył

Zadania główne: czas trwania ok. 10-15 minut

– podrzuty i chwyty obręczy hula –  hop

– próby krążenia obręczą hula – hop na PR , LR

– próby krążenia obręczą hula – hop na biodrach

– rzuty obręczą hula – hop w górę z rotacją

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– dowolne zabawy kopne i rzutne z piłką

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach, skoki przez skakankę,  ćwiczenia na drążku – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości.

 Prosimy rodziców o pomoc w wykonaniu trudnych ćwiczeń.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia do NL i NP

– skłony w szerokim rozkroku z wyprostem tułowia

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku oraz wytrzymania 10 – 15 sekund

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, bieg z przyśpieszeniem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  –  na ćwiczenia przeznaczamy łącznie 10 minut (ćwiczenia możemy powtarzać)

Zadania główne: – czas trwania ok. 10-20 minut

– w zwisie wznosy nóg do poziomu 2 x 10 powtórzeń

– skip A – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, rzuty  piłką do celu, kopnięcia piłki do celu (np. oznaczony punkt na drzewie, ścianie, murze itp.)

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, marszobieg, biegi terenowe, biegi długie, ćwiczenia na drążku, jazda na rolkach, wrotkach, oraz dowolna aktywność fizyczna.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w siadzie rozkrocznym

– dowolne ćwiczenia rozciągające

– próba wykonania jak najszerszego rozkroku ( wytrzymać 10 – 15 sekund)

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Środa  6 maj

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, wymachy nóg, wyrzuty nóg obunóż w tył, wyrzuty nóg jednonóż w tył – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 25 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 8-12 minut

– podrzuty i chwyty piłki

– próby żonglerki stopą

– próby żonglerki głową

– rzuty piłką zza głowy w przód 10 x 2 powtórzenia

– rzuty piłką z przed klatki piersiowej w tył 10 x 2 powtórzenia

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– dowolne zabawy kopne z piłką

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach,  ćwiczenia na drążku – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia do NL i NP

– skłony w szerokim rozkroku z wyprostem tułowia

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, bieg z przyśpieszeniem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 10-20 minut

– w zwisie wznosy nóg do poziomu 3 x 8 powtórzeń

– skip A – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 12 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 12 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 15 sekund x 2 powtórzenia lub 12 metrów x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, biegi długie, ćwiczenia na drążku                – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w siadzie rozkrocznym

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Wtorek  5 maj

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, wymachy nóg, wyrzuty nóg obunóż w tył, wyrzuty nóg jednonóż w tył – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 8-10 minut

– skoki jednonóż NL, NP. 2 x 10 m

– siady z leżenia tyłem (tzw. brzuszki) 40 lub 50

– wznosy tułowia z leżenia przodem 2 x 10

– wznosy nóg z leżenia przodem 2 x 10

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– dowolne zabawy kopne z piłką

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach,  ćwiczenia na drążku – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia do NL i NP

– skłony w szerokim rozkroku z wyprostem tułowia

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, bieg z przyśpieszeniem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 10-20 minut

– wieloskoki NL , NP

– skip A – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzeni

– bieg z przyśpieszeniem 3 x 40 m

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem,

– rzuty piłką jednorącz do celu LR , PR

– kozłowanie piłki jednorącz po linii  prostej i łamanej

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, biegi długie, ćwiczenia na drążku                – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w siadzie rozkrocznym

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Poniedziałek  4 maj

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg zygzakiem, bieg w linii prostej, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, wymachy nóg, wyrzuty nóg obunóż w tył, wyrzuty nóg jednonóż w tył – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-8 minut

– przysiady 15 x 2 powtórzenia

– skoki obunóż 2 x 10 m

– skoki jednonóż NL, NP. 2 x 10 m

– siady z leżenia tyłem (tzw. brzuszki) 40 lub 50

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, jazda na rolkach,  ćwiczenia na drążku – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia do NL i NP

– skłony w szerokim rozkroku z wyprostem tułowia

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 10-20 minut

– przysiady 10 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 10 x 3 powtórzenia

– skip A – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzeni

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem,

– rzuty piłką do kosza PR i LR (rzut z rotacją wsteczną)

– rzuty piłką do kosza z dowolnej odległości

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem, biegi długie, ćwiczenia na drążku                – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w siadzie rozkrocznym

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Czwartek 30 kwietnia

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg zygzakiem, bieg w linii prostej, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia, skoki na skakance – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-8 minut

– przysiady 15 x 2 powtórzenia

– skrętoskłony 15 x 2  powtórzenia

– siady z leżenia tyłem (tzw. brzuszki) 30 lub 50

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– podania i przyjęcia piłki NL i NP.

– rzuty piłką do celu

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem stacjonarnym, ćwiczenia na drążku stacjonarnym – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia

– skłony w szerokim rozkroku

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 10-20 minut

– przysiady 10 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 10 x 3 powtórzenia

– skip A – 20 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 20 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 10 x 4 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem,

– odbicia lekkiej piłki sposobem górnym

– odbicia lekkiej piłki sposobem dolnym

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem stacjonarnym, bieg na bieżni, ćwiczenia na drążku stacjonarnym – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Środa 29 kwietnia

KL. I, II,  III  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg zygzakiem, bieg w linii prostej, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia   – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-8 minut

– przysiady 10 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 10 x 3  powtórzenia

– siady z leżenia tyłem (tzw. brzuszki) 30 lub 50

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 3 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem stacjonarnym, bieg na bieżni, ćwiczenia na drążku stacjonarnym – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia

– skłony w szerokim rozkroku

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 5-15 minut

– przysiady 10 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 10 x 3 powtórzenia

– skip A – 30 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 10 metrów x 2 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 10 x 4 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem,

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem stacjonarnym, bieg na bieżni, ćwiczenia na drążku stacjonarnym – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Wtorek 28  6 kwietnia

Kl. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 10 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-8 minut

– przysiady 20 x 2 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 2 powtórzenia

– skip A – ćwiczenia wykonujemy na odcinku 10 m  x 3 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy na odcinku 10 m  x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką: rzuty, kozłowanie, kopnięcia piłki dowolnym sposobem

– dowolne ćwiczenia ze skakanką: skoki na nodze lewej, skoki na nodze prawej, skoki obunóż

– rzuty piłką oburącz z nad głowy do wybranego celu lub w górę

– rzuty piłką oburącz z przed klatki piersiowe do wybranego celu lub w górę

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 6 minut

– skłony w szerokim rozkroku

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

Kl. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 5-25 minut

– przysiady 20 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 3 powtórzenia

– skip A – 30 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 10 x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem

– rzuty piłką oburącz (dowolne)  do wybranego celu lub w górę

– rzuty piłką oburącz z nad głowy do wybranego celu lub w górę

– rzuty piłką jednorącz (dowolne) do wybranego celu lub w górę

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą,

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Poniedziałek 27 kwietnia

KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion w przód, krążenia ramion w tył,  podskoki, skłony tułowia, krążenia tułowia,   – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-10 minut

– bieg ok.200 m – 500 m

– dowolne zabawy

– skip A – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 2 powtórzenia

– rzuty małą piłką PR i  LR , rzuty do celu

– badminton, próba odbicia lotki , próba gry uproszczonej,

– dowolne ćwiczenia z piłką: rzuty, kozłowanie, kopnięcia piłki dowolnym sposobem, zabawy z rodzicami, jazda na rowerze, jazda na rolkach, itp.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– wyrzuty nóg jednonóż NP, NL  w tył  z przysiadu x 10 powtórzeń

–  wyrzuty nóg obunóż w tył z przysiadu x 10 powtórzeń

– skłony w szerokim rozkroku

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą.

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

 Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 25 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 5-15 minut

– bieg 300 m- 600 m

– bieg tyłem, bieg zygzakiem

– skip A – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip B – 20 sekund x 2 powtórzenia

– gra uproszczona badminton, odbicia lotki do celu

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki, strzały do celu, prowadzenie pili zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem,

– podciągnięcia całego tułowia na drążku lub na mocnej podporze x 8

– podciągnięcia nóg (ugiętych w kolanach) x 15 

– zwis na drążku lub mocnej podporze

– jazda rowerem, jazda na rolkach lub wrotkach, spacery, wyznaczenie sobie zadań biegowych

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony do nóg prostych z postawy

– skłony do nóg prostych w siadzie np. na kocu, karimacie

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w szerokim rozkroku w siadzie np. na kocu , karimacie

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające.

Piątek

KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion w przód, krążenia ramion w tył,  podskoki na NL, podskoki na NP., skłony tułowia, krążenia tułowia,   – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-10 minut

– bieg ok.200 m – 400 m

– dowolne zabawy rzutne, kopne

– skrętoskłony 20 x 3 powtórzenia

– skip A – 20 sekund x 3 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką: rzuty, kozłowanie, kopnięcia piłki dowolnym sposobem, zabawy z rodzicami, jazda na rowerze, jazda na rolkach, itp.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– wyrzuty nóg jednonóż NP, NL  w tył  z przysiadu x 10 powtórzeń

–  wyrzuty nóg obunóż w tył z przysiadu x 10 powtórzeń

– skłony w szerokim rozkroku

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą.

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

 Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 25 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 5-15 minut

– bieg 300 m- 500 m

– bieg tyłem, bieg zygzakiem

– skip A – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 2 powtórzenia

– skip B – 20 sekund x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie pili zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem,

– podciągnięcia całego tułowia na drążku lub na mocnej podporze x 10

– podciągnięcia nóg (ugiętych w kolanach) x 10 

– zwis na drążku lub mocnej podporze przodem

– zwis na drążku lub mocnej podporze tyłem

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony do nóg prostych z postawy

– skłony do nóg prostych w siadzie np. na kocu, karimacie

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– skłony w szerokim rozkroku w siadzie np. na kocu , karimacie

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Czwartek 23 kwietnia

KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia,   – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-10 minut

– przysiady 20 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 3 powtórzenia

– skip A – 20 sekund x 3 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką: rzuty, kozłowanie, kopnięcia piłki dowolnym sposobem, zabawy z rodzicami, jazda na rowerze, itp.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– wyrzuty nóg jednonóż NP, NL  w tył  z przysiadu x 10 powtórzeń

–  wyrzuty nóg obunóż w tył z przysiadu x 10 powtórzeń

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą.

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

 Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 25 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 5-15 minut

– przysiady 20 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 3 powtórzenia

– skip A – 30 sekund x 2 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 2 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie pili zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem,

– podciągnięcia całego tułowia na drążku lub na mocnej podporze x 10

– podciągnięcia nóg (ugiętych w kolanach) x 10 

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony do nóg prostych

– pogłębione skłony do nóg prostych

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające.

Środa 22 kwietnia

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg w miejscu z klaśnięciem pod kolanem,  bieg z klaśnięciem za plecami i przed brzuchem, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 10 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-18 minut

– dowolna zabawa na świeżym powietrzu

 Ćwiczenia z obręczą hula – hop

– podrzuty

– podrzuty i chwyty z klaśnięciem

– podrzuty i chwyty  z wieloma klaśnięciami

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w małym rozkroku

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– wyrzut nóg z przysiadu podpartego w tył PN, LN

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

Zadania dodatkowe: spacery i zabawy z rodzicem zgodnie z obowiązującymi przepisami

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz w miejscu, marsz w linii prostej, bieg w miejscu, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki LN, PN , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– dowolne ćwiczenia z piłką, skakanką, obręczą gimnastyczną

– skoki, rzuty, krążenia według własnego pomysłu,

– kopnięcia piłki dowolnym sposobem do celu,

– prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą

– żonglerka kolanem, stopą i główką – do uzyskania najlepszego wyniku powtórzeń ok. 50 sekund na każdą próbę

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skip A w miejscu i w ruchu

– skip C w miejscu i w ruchu

– skip B w miejscu i w ruchu

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Zadania dodatkowe: jazda rowerem, jazda rolkami, spacery,  pod opieka rodzica

 z zastosowaniem obowiązujących przepisów.

Wtorek 21 kwietnia

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, bieg w miejscu z klaśnięciem pod kolanem,  bieg z klaśnięciem za plecami i przed brzuchem, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-15 minut

– dowolna zabawa z piłką,

– kozłowanie piłki przodem

– kozłowanie piłki tyłem

– podrzuty i chwyty piłki

– podrzuty i chwyty piłki z klaśnięciem

– podrzuty i chwyty piłki z wieloma klaśnięciami

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w małym rozkroku

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– unik przodem

– unik tyłem

– wyrzut nóg z przysiadu podpartego w tył PN, LN

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz w miejscu, marsz w linii prostej, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki LN, PN , przysiady, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem,  wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut

– dowolne ćwiczenia z piłką

– rzuty piłką na odległość

– kopnięcia piłki dowolnym sposobem

– kopnięcia piłki dowolnym sposobem do celu

– prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą

– żonglerka kolanem, stopą i główką – do uzyskania najlepszego wyniku powtórzeń ok. 40 sekund na każdą próbę

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skip A w miejscu

– skip C w miejscu

– skip B w miejscu

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Poniedziałek 20 kwietnia
KL. I, II, III (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)
Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg przodem, bieg tyłem, bieg zygzakiem, pajacyki,
krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady – ćwiczenia wykonujemy w zależności
od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.
Zadania główne: czas trwania ok. 5-10 minut

 • zabawa z piłką: podrzuty i chwyty piłki, kozłowanie, krążenia piłki wokół tułowia,
 • kozłowanie piłki po linii prostej prawą i lewą ręką –( wolne i szybkie kozłowanie)
 • kozłowanie piłki po linii łamanej prawą i lewą ręką – (wolne i szybkie kozłowanie)
 • kozłowanie piłki przodem do kierunku ruchu PR, LR
 • kozłowanie piłki tyłem do kierunku ruchu PR, LR
  Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut
 • skłony w małym rozkroku
 • skłony w szerokim rozkroku
 • skłony o nogach prostych
 • wyrzut nóg z przysiadu podpartegow tył PN, LN
 • przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą
  KL. IV, V, VI, VII, VIII (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)
  Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki ,
  przysiady, bieg przodem, bieg tyłem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy
  nóg, – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30
  sekund.
  Zadania główne: czas trwania ok. 10-20 minut
 • dowolne ćwiczenia z piłką
 • rzuty piłką do wyznaczonego celu prawą i lewą ręką
 • kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy prawą i lewą nogą
 • kopnięcia piłki zewnętrzną częścią stopy prawą i lewą nogą
 • prowadzenie piłki slalomem prawą i lewą nogą ( wyznaczamy dowolny slalom za pomocą
  bezpiecznych znaczników)
 • prowadzenie piłki prostym podbiciem PN i LN po prostej i łamanej
 • żonglerka kolanem, stopą i główką – do uzyskania najlepszego wyniku powtórzeń ok. 30
  sekund na każdą próbę
  Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut
 • skip A w miejscu
 • skip C w miejscu
 • skip B w miejscu
 • skłony w szerokim rozkroku do NL, NP
 • przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą
 • dowolne ćwiczenia rozciągające

Piątek  17 kwietnia

Kl. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-8 minut

– przysiady 20 x 2 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 2 powtórzenia

– skip A – ćwiczenia wykonujemy na odcinku 10 m  x 2 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy na odcinku 10 m  x 2 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką: rzuty, kozłowanie, kopnięcia piłki dowolnym sposobem

– dowolne ćwiczenia ze skakanką

– rzuty piłką oburącz z przed klatki piersiowej

– dowolne rzuty piłką lub piłkami o różnym ciężarze

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 6 minut

– skłony w szerokim rozkroku

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

Kl. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki, przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 5-20 minut

– przysiady 20 x 2 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 2 powtórzenia

– skip A – 30 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 2 powtórzenia lub 15 metrów x 2 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 10 x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem

– doskonalenie żonglerki – uzyskanie jak najlepszego wyniku

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony z pilką w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– dowolne ćwiczenia rozciągające.

Czwartek 16 kwietnia

 KL. I, II,  III  

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg zygzakiem, bieg w linii prostej, bieg tyłem,  pajacyki, krążenia ramion( ramiona wąsko, ramiona szeroko),  skłony tułowia, krążenia tułowia,   – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 25 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-8 minut

– przysiady 10 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 10 x 3 powtórzenia

– siady z leżenia tyłem (tzw. brzuszki) 30 lub 50 – wykonujemy na materacu, karimacie

– skip A – ćwiczenia wykonujemy 10s   x 3 powtórzenia

– skip C –  ćwiczenia wykonujemy 10s   x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia gimnastyczne

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem stacjonarnym, bieg na bieżni, ćwiczenia na drążku stacjonarnym – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie.

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w opadzie tułowia

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 30 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 5-15 minut

– przysiady 10 x 5 powtórzeń

– skrętoskłony 10 x 5 powtórzeń

– skip A – 30 sekund x 3 powtórzenia lub 10 metrów x 3 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 3 powtórzenia lub 10 metrów x 3 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 3 powtórzenia lub 10 metrów x 3 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 10 x 4 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty, rzuty piłką w górę z rotacją wsteczną RL, RP,  kozłowanie, żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie piłki zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem,

– jeżeli mamy takie możliwości: jazda rowerem stacjonarnym, bieg na bieżni, ćwiczenia na drążku stacjonarnym – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości i zaangażowania o troskę o własne zdrowie!

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w opadzie tułowia ramiona szeroko

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– dowolne ćwiczenia rozciągające

Środa 15 kwietnia

 KL. I, II,  III  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, bieg zygzakiem, bieg w linii prostej, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, krążenia tułowia,   – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 15 sekund do 30 sekund.

Zadania główne: czas trwania ok. 5-8 minut

– przysiady 20 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 20 x 3 powtórzenia

– skip A – 20 sekund x 3 powtórzenia

– skip C – 20 sekund x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , kopnięcia piłki dowolnym sposobem

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 8 minut

– skłony w szerokim rozkroku

– skłony o nogach prostych

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

KL. IV, V, VI, VII, VIII  (wykonanie ćwiczeń zaleca się na świeżym powietrzu)

Rozgrzewka: marsz, bieg w miejscu, pajacyki, krążenia ramion, skłony tułowia, podskoki , przysiady, bieg zygzakiem, wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego, wymachy nóg,  – ćwiczenia wykonujemy w zależności od naszych możliwości od 20 sekund do 40 sekund.

Zadania główne: – czas trwania ok. 5-15 minut

– przysiady 30 x 3 powtórzenia

– skrętoskłony 30 x 3 powtórzenia

– skip A – 30 sekund x 3 powtórzenia

– skip C – 30 sekund x 3 powtórzenia

– skip B – 10 sekund x 3 powtórzenia

– wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego 20 x 3 powtórzenia

– dowolne ćwiczenia z piłką, rzuty , kozłowanie , żonglerka, kopnięcia piłki wewnętrzną częścią stopy, zewnętrzną częścią stopy, strzały do celu, prowadzenie pili zygzakiem, prowadzenie piłki po linii prostej, szybkie prowadzenie piłki dowolnym sposobem

Ćwiczenia rozciągające: czas trwania ok. 5 – 10 minut

– skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– pogłębione skłony w szerokim rozkroku do NL, NP.

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi prawej na nogę lewą

– dowolne ćwiczenia rozciągające