Archiwum dnia: 6 maja 2020

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.04.2020 r. (poz. 780) dyrektor uruchamia od 11.05.2020 r. oddział przedszkolny:

W pierwszej kolejności dla dzieci, których rodzice oboje pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; oraz dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rodziców o zgłoszenie potrzeby zapewnienia opieki nad dzieckiem do dnia 08.05.2020 r. do godz. 12:00, poprzez przesłanie lub dostarczenie podania zawierającego imię i nazwisko dziecka, oczekiwany czas pobytu, miejsce, czas pracy oraz nr telefonu rodzica na adres szkoły, jako odrębny załącznik

http://szkolarozanka.vot.pl/wp-content/uploads/2020/05/wniosek_przedszkole.doc